Print

Ремонт, настройка  и почистване на смукателни системи включва:

- Почистване на смукателни системи с Pro Tec

- Почистване или смяна на ЕГР клапани

- Почистване и ремонт на дроселови клапи

и други.