Спирачна система

  • Проверка и подмяна на спирачна течност.
  • Проверка и измерване на спирачните накладки.
  • Проверка на спирачните дискове за неправилно износване или други промени в структурното им състояние.
  • Проверка на спирачните маркучи.
  • Ревизияна състоянието на буталата в спирачните апарати и цилиндрите.
  • Обезвъздушаване на спирачната система.