Електрическа система

  • Четене и изтриване на натрупани грешки;
  • Нулиране на сервизни интервали;
  • Задействане на определени изпълнителни устройства;
  • Промяна на параметри в бордовите компютри;
  • Достъп до всички електронни системи за управление;
  • Сканиране на инженерни параметри в реално време;
  • Адаптация и кодиране на електронни компоненти.